Informationsteknik

 

Vi har uppmärksammat att det finns ett ökande behov av IT inom det industriella lantbruket och har därför startat företaget Lantbruksit i Sverige.  På olika sätt hjälper vi lantbruksbranschen med informationsteknik som förenklar lantbrukarens vardag. På så sätt ökar vi lantbrukets lönsamhet.

Läs mer på www.lantbruksit.se

 

 

 

 

CyberChimps